Nhà bếp linh hoạt (Paperback)

Nhà bếp linh hoạt By Vĩ Hải Cover Image
$40.99
NOT on our Shelf. Order now!

Description


Nh bếp linh hoạt l cuốn's ch nấu ăn tuyệt vời d nh cho bất kỳ ai muốn kh m ph những lợi ch của lối sống linh hoạt. Cho d bạn l người ăn chay to n thời gian hay chỉ đơn giản l muốn giảm lượng thịt ăn v o, cuốn's ch nấu ăn n y chứa đầy những c ng thức nấu ăn ngon v bổ dưỡng từ thực vật cho mọi dịp.


Với 100 c ng thức nấu ăn đầy hương vị, cuốn's ch dạy nấu ăn n y bao gồm mọi thứ từ bữa's ng v bữa nửa buổi đến m n khai vị, m n khai vị v m n tr ng miệng. Mỗi c ng thức được chế tạo cẩn thận để cung cấp một bữa ăn c n bằng v bổ dưỡng, đồng thời mang lại hương vị v hương vị.

Nhưng cuốn's ch dạy nấu ăn n y kh ng chỉ l một bộ sưu tập c c c ng thức nấu ăn. Đ l một hướng dẫn để sống một lối sống l nh mạnh hơn, bền vững hơn, một lối sống ưu ti n c c loại thực phẩm c nguồn gốc thực vật trong khi vẫn cho ph p thỉnh thoảng được hưởng thụ. Từ c c mẹo về lập kế hoạch bữa ăn v chuẩn bị thức ăn cho đến lời khuy n về c ch t m nguồn nguy n liệu bền vững, Nh bếp linh hoạt c mọi thứ bạn cần để p dụng chế độ ăn nhiều thực vật hơn.


Cho d bạn l người ăn chay d y dạn kinh nghiệm hay mới bắt đầu kh m ph những lợi ch của lối sống linh hoạt, Nh bếp linh hoạt l một bổ sung cần thiết cho bộ sưu tập's ch dạy nấu ăn của bạn. H y sẵn's ng để kh m ph một thế giới c c bữa ăn ngon v bổ dưỡng từ thực vật.

Product Details
ISBN: 9781835003091
ISBN-10: 1835003095
Publisher: Vĩ Hải
Publication Date: May 2nd, 2023
Pages: 208
Language: Vietnamese